ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Početna Događaji PRIPREMA BUDŽETA PROJEKTA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE EU 2014 - 20, IZVJEŠĆIVANJE I REVIZIJA
Događaji
Opis
Cilj radionice je pokazati učesnicima kako se priprema budžet za istraživačko razvojni projekt za programe EU. Na radionici ćete usvojiti neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu budžeta i financijsko izvođenje projekta. Ne više od 25 polaznika radit će u grupama na strukturiranju troškova i pripremi budžeta za projekt. Jezik radionice je hrvatski. Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, tijekom obuke, uz korištenje primjera iz prakse, polaznici će naučiti koji su opravdani i neopravdani troškovi u projektima EU za istraživanje i razvoj ü kako pripremiti troškovnik (budžet) projekta za jednog partnera ü kako uskladiti budžet ü kako se pobrinuti za financijsko izvođenje projekta.
Naslov: PRIPREMA BUDŽETA PROJEKTA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE EU 2014 - 20, IZVJEŠĆIVANJE I REVIZIJA
Početak: četvrtak, 06 novembar 2014 09:30
Kraj: četvrtak, 06 novembar 2014 15:30
Prijave do:: četvrtak, 06 novembar 2014 09:00
Predavači: Gosti i mr. sc. Damjan Struna, savjetnik za bespovratna sredstva u RR & Co. Knowledge Centre d.o.o., Ljubljana. 2006. go
Ciljna grupa: CILJANA GRUPA Radionica je namijenjena svima koji imaju ambicije prijavljivati svoje istraživačko razvojne projekte na natječaje za bespovratna sredstva ili su ih već prijavljivali, te onima koji još nemaju iskustva sa pripremom projektnih prijava: Preds
Lokacija: Zagreb, 06.11.2014, od 09:30 do 15:30 sati;
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
  

Akademija za europsko pravo Ljubljana u suradnji s RR&Co Slovenija, Knowledge Centre Ljubljana i LION Inženjering Zagreb, organizira seminar

PRIPREMA BUDŽETA PROJEKTA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE EU 2014 - 20, IZVJEŠĆIVANJE I REVIZIJA

TERMIN
Zagreb, 06. 11. 2014, od  09:30 do 15:30 sati;
Konferencijska sala u Hotelu Antunović, Zagrebačka avenija 100a

CILJ RADIONICE
Cilj radionice je pokazati učesnicima kako se priprema budžet za istraživačko razvojni projekt za programe EU. Na radionici ćete usvojiti neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu budžeta i financijsko izvođenje projekta.
Ne više od 25 polaznika radit će u grupama na strukturiranju troškova i pripremi budžeta za projekt. Jezik radionice je hrvatski.
Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, tijekom obuke, uz korištenje primjera iz prakse, polaznici će naučiti :

 • koji su opravdani i neopravdani troškovi u projektima EU za istraživanje i razvoj
 • kako pripremiti troškovnik (budžet) projekta za jednog partnera 
 • kako uskladiti budžet 
 • kako se pobrinuti za financijsko izvođenje projekta.


PREDAVAČI

Gosti i mr. Ilina Hristova,savjetnica za bespovratna sredstva u RR & CO. Knowledge Centre d.o.o, završila je studij međunarodne komunikacije na Sveučilištu za strance u Perugiji u Italiji i stekla zvanje magistra za istočnoeuropske studije na Sveučilištu u Bologni. Radila je u konzultantskoj tvrtki u Bruxlellesu i kao savjetnik za europske projekte na Sveučilištu u Parmi. Do sada je radila na pripremi više europskih projekata, većinom u okviru programa EU-a za visokoškolske institucije i istraživače (FP7, Tempus, Lifelong Learning Programme). Trenutačno je odgovorna za administrativno i financijsko vođenje nekoliko FP7 projekta. Ima veliko iskustvo kao predavač u vezi s pripremom i vođenjem projekata u Belgiji, Italiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Jedno su od njezinih prioritetnih područja visokoškolske i istraživačke ustanove, uključujući njihovu internu organizaciju i kulturu. Predavala je na «EU Grant akademiji» u Sloveniji, Finskoj, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Suautorica je priručnika »EU Grant Funding for Research, Development and Innovation Projects« i objavila je seriju članaka na temu bespovratnih sredstava u regionalnim časopisima.


CILJANA GRUPA
Radionica je namijenjena svima koji imaju ambicije prijavljivati svoje istraživačko razvojne projekte na natječaje za bespovratna sredstva ili su ih već prijavljivali, te onima koji još nemaju iskustva sa pripremom projektnih prijava:

Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti i sl.),

Predstavnicima gospodarstva koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj,

Predstavnicima različitih strukovnih organizacija i institucija, 

Studentima

Osnovno poznavanje engleskog jezika je potrebno za ovu radionicu, zbog mogućeg korištenja originalnih materijala na izvornom – engleskom jeziku tijekom radionice.

PROGRAM 
Pozdrav organizatora

Razumijevanje financija na projektima kao ključ do uspjeha kod dobivanja bespovratnih sredstava EU

Kratko o programu Horizon 2020

Tipovi aktivnosti u projektima istraživanja i razvoja te stope sufinanciranja 

           o Veza između troškova i aktivnosti

Opravdani i neopravdani troškovi u programima istraživanja i razvoja

Troškovi projekta

          o Troškovi osoblja
          o Troškovi opreme
          o Putni troškovi
          o Drugi troškovi

Planiranje i priprema budžeta za partnera i za projekat

Kriteriji evaluacije budžeta

          o Česte primjedbe evaluatora

Dokazivanje i priprema dokumentacije osiguravaju nam da odobrena bespovratna sredstva ne treba vraćati

Efikasno vođenje troškovne dokumentacije

 • Priprema (financijskih) izvješća
 • Revizija

         o Što trebamo znati prije početka revizije
         o Najčešće greške vezane uz troškove

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 1. Kotizacija: 1.399,00 HRK + PDV
 2. 5 % popusta za prijave i uplatu do 05.11.2014
 3. Studenti dodiplomskih studija imaju popust od 50 %
 4. Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, materijale, certifikat, osviježenje i zajednički ručak sudionika.
 5.  Materijali za radionicu su u tiskanoj i elektroničkoj verziji. 
 6. Besplatan pristup Internetu.

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU
http://www.evropska-akademija.eu

PRIJAVA ZA RADIONICU

 1. Elektronička prijava: http://www.evropska-akademija.eu PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 2. Prijavnica (s pečatom i skenirana) poslati na e-adresu: info@evropska-akademija.eu
 3. Putem pošte nasloviti na: LION Inženjering j.d.o.o., Sv. Mateja 69, 10 010 Zagreb
 4. Putem e- adrese:  info@evropska-akademija.eu

Prijavu možete poslati  do 05.11. 2014 do 16.00 sati.

UPLATA
Kotizaciju uplatiti na račun tvrtke po ponudi:
LION Inženjering , Sv. Mateja 69, 10010 Zagreb
OIB: 76622196185
Pravne i fizičke osobe: Nakon prijave poslat ćemo Vam ponudu

INFORMACIJE:
Predavanje je na hrvatskom jeziku.
Za sve dodatne informacije nazovite na:

 • mobitel +385 91 6308 183 – Ranko Potkonjak – LION Inženjering Zagreb (informacije u vezi uplate kotizacija)e-mail:ranko@lion.com.hr