ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Početna Događaji NOVA FINANCIJSKA PERSPEKTIVA 2014-20-MOGUĆNOSTI ZA DOBIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
Događaji
Opis
Cilj radionice je pokazati učesnicima koje su mogućnosti za dobijanje bespovratnih sredstava namijenjenih rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP), a koja su na raspolaganju u novoj financijskoj perspektivi 2014 – 2020. Na ovom seminaru, pored osnovnih informacija o otvorenim aktualnim programima, imati ćete prilike usvojiti neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pri- premu projekata – od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekata. Na ovom seminaru će polaznici, uz korištenje primjera iz prakse: dobiti informacije o aktualnim programima „iz prve ruke“, ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog prijedloga, naučiti kako definirati potrebe i ciljeve projekta, naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode, naučiti kako pripremiti kvalitetan budžet i pravilno objasniti budžetirane troškove, naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcija (partnera na projektu), naučiti kako planirati diseminaciju na projektu, usvojiti neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju projekata.
Naslov: NOVA FINANCIJSKA PERSPEKTIVA 2014-20-MOGUĆNOSTI ZA DOBIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
Početak: četvrtak, 18 decembar 2014 09:30
Kraj: četvrtak, 18 decembar 2014 15:30
Prijave do:: četvrtak, 18 decembar 2014 09:00
Predavači: Ilina Hristova
Ciljna grupa: Radionica je, prije svega, namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, velikih preduzeća, te svima onima koji planiraju da se aktivno bave pisanjem projekata i imaju određena teoretska predznanja, prvenstveno: · Predstavnicima privrede koji ul
Lokacija: Zagreb, 18. 12. 2014, od 09:30 do 15:30 sati;
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
  
Akademija za europsko pravo Ljubljana u suradnji s RR&Co Slovenija, Knowledge Centre Ljubljana i LION Inženjering Zagreb u organizaciji Ulix d.o.o. Zagreb, organizira seminar 
 
NOVA FINANCIJSKA PERSPEKTIVA 2014-20
“MOGUĆNOSTI ZA DOBIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA“
 
 
TERMIN
Zagreb, 18. 12. 2014, od  09:30 do 15:30 sati;
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
 
CILJ RADIONICE
Cilj radionice je pokazati učesnicima koje su mogućnosti za dobijanje bespovratnih sredstava namijenjenih rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP), a koja su na raspolaganju u novoj financijskoj perspektivi 2014 – 2020. Na ovom seminaru, pored osnovnih informacija o otvorenim aktualnim programima, imati ćete prilike usvojiti neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pri- premu projekata – od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekata.
 
Na ovom seminaru će polaznici, uz korištenje primjera iz prakse: 
 • dobiti informacije o aktualnim programima „iz prve ruke“, 
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog prijedloga, 
 • naučiti kako definirati potrebe i ciljeve projekta, 
 • naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode, 
 • naučiti kako pripremiti kvalitetan budžet i pravilno objasniti budžetirane troškove, 
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcija 
          (partnera na projektu), 
 • naučiti kako planirati diseminaciju na projektu, 
 • usvojiti neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju projekata. 
 
PREDAVAČI

Gosti i mr Ivica Ilić, savetnik za bespovratna sredstva u RR & CO. Knowledge Centre d.o.o, završila je magisterijum na temu komparativnog lokalnog razvoja na Univerzitetu u Trentu, Italija.. Stekao je iskustva iz prakse radeći na pripremi i realizaciji projekata za regionalnu nevladinu organizaciju, kao i kroz aktivno učešće u izradi strateških dokumenata na lokalnom / regionalnom nivou na jugu Srbije. Do sada je radio na pripremi više evropskih projekta, većinom u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć EU (IPA) i držao je seminare i predavanja u vezi sa pripremom i vođenjem projekata. Poseduje puno iskustva kao predavač u vezi sa pripremom i vođenjem projekata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Objavio je, u saradnji sa kolegama, seriju članaka na temu bespovratnih sredstava u regionalnim časopisima.


 

CILJANA GRUPA

Radionica je, prije svega, namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, velikih preduzeća, te svima onima koji planiraju da se aktivno bave pisanjem projekata i imaju određena teoretska predznanja, prvenstveno: 
 • Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj,
 • Predstavnicima različitih strukovnih organizacija i institucija,
 • Predstavnicima nevladinih organizacija i poslovnih udruženja,
 • Studentima 
 
Osnovno poznavanje engleskog jezika je potrebno za ovaj seminar, iz razloga jer ćemo tokom seminara koristiti originalne materijale na izvornom – engleskom jeziku.
 
PROGRAM 
Pozdrav organizatora
 
1. Koje su mogućnosti za MSP u novoj financijskoj perspektivi 2014 – 2020? 
 • Horizont 2020 
 • COSME 
 • Connecting Europe Facility 
 • Eureka / Eurostars 
 • Erasmus + (Erasmus for young entrepreneurs) 
 
2. Dodatne mogućnosti za dobijanje sredstava iz evropskih izvora 
 • Pristup rizičnom kapitalu 
 • Krediti EIB 
 • Krediti EBRD 
 
3. Ključni elementi projekta za sticanje nepovratnih sredstava 
 • Opis projekta: skladnost sa tematikama financiranja, koncepti, ciljevi i ambicije 
 • Opis uticaja projekta: predviđeni uticaji, diseminacija i eksploatacija te komunikacija 
 • Opis implementacije projekta: kako pripremiti dobar opis aktivnosti projekta 
 • Projektni menadžment 
 • Posebnosti pripreme i implementacije projekata sa većim brojem partnera 
 • Troškovi projekta 
 • Opravdani i neopravdani troškovi 
 • Kako pripremiti budžet 
 • Kako opravdati budžet tako da će biti prihvaćen? 
 • Primjeri iz prakse: Najčešće greške autora projekta u fazi pripreme 
 
4. Posebnosti financijskih instrumenata namijenjenih razvoju MSP 
 • Studija isplativosti za Instrument za MSP 
 • Poslovni plan za Instrument za MSP 
 
5. Kvalitetna implementacija projekta i izvješćivanje osiguravaju da su bespovratna sredstva zaista bespovratna 
 
 • Efikasno vođenje troškovne dokumentacije, te priprema (financijskih) izveštaja 
 • Revizija 
 • Šta trebamo znati prije početka revizije 
 • Najčešće greške vezane uz troškove 
 
6. Pitanja i odgovori 
 
 
 
KOTIZACIJA I MATERIJALI
 • Kotizacija: 1.399,00 HRK + PDV 
 • Studenti dodiplomskih studija imaju popust od 50 %
 • 5 % popusta za prijave i uplatu do 17.12.2014
 • Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, materijale, certifikat, osviježenje i zajednički ručak sudionika.
 • Materijali za radionicu su u tiskanoj i elektroničkoj verziji. 
 • Besplatan pristup Internetu.
 
WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU
http://www.evropska-akademija.eu
 
PRIJAVA ZA RADIONICU
 1. Elektronička prijava: http://www.evropska-akademija.eu  PRIJAVA ZA DOGAĐAJ ili
 2. Prijavnicu (s pečatom i skenirana) poslati na e-adresu: prijava@evropska-akademija.eu ili
 3. Putem e-adrese: prijava@evropska-akademija.eu
Prijavu možete poslati  do 17.12.2014.
 
UPLATA
Kotizaciju uplatiti na račun tvrtke po ponudi:

Ulix d.o.o., Miramarska cesta 26, 11000 Zagreb

 
Pravne i fizičke osobe: Nakon prijave poslat ćemo Vam ponudu
 
INFORMACIJE: 
Predavanje je na hrvatskom jeziku. 
 
Za sve dodatne informacije nazovite na: 
 • g.Ranko Potkonjak,  ranko@lion.com.hr, mob.:+385 91 6308183
 • Tajana Žunec – Ulix d.o.o (informacije u vezi uplate kotizacija)                    mobitel br.:+385 91 6308 183